Програма розвитку ООН в Україні

Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

  • Українська
  • English

Цілі Проекту

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Основна мета Проекту полягає у сприянні трансформації ринку в напрямку   енергоефективного освітлення шляхом усунення бар’єрів, і таким чином зниженню викидів парникових газів шляхом збільшення рівня проникнення на ринок України енергоефективного освітлення. Участь Глобального екологічного фонду у пілотних проектах в школах усуне існуючі бар’єри в семи цільових містах/муніципалітетах та надасть сприяння відтворенню визначених підходів та заходів в інших основних містах України.

На додаток до відображення національних пріоритетів України, запропонований проект також буде враховувати існуючі цілі та діяльність ПРООН, серед яких екологічна життєздатність є однією з восьми цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), в просуванні яких ПРООН відіграє центральну роль. Даний проект також запропонує інноваційний підхід до проектів енергоефективності і буде важливою частиною портфеля ПРООН-ГЕФ (Глобального екологічного фонду), доповнюючи та враховуючи уроки, вивчені через реалізацію інших схожих проектів ПРООН-ГЕФ в Росії, Румунії та В’єтнамі. Наприклад, проект за побудовою має справу з вдосконаленням структурних заходів паралельно з конкретними заходами щодо підвищення якості продукції енергоефективності освітлення на ринку, пропонуючи в той же час ініціативи щодо подолання проблеми більш високих авансових витрат на якісну продукцію енергоефективного освітлення. В попередніх ГЕФ енергоефективних проектах подолання бар’єру авансових витрат розглядалося, як більш важливе для успіху всього проекту в порівнянні з, наприклад, реалізацією лише заходів щодо підвищення поінформованості.

Для досягнення цієї мети визначено такі основні задачі:

  • проведення досліджень сектору ЕЕ освітлення в Україні: споживчого ринку, товарного ринку та факторів впливу на його формування, законодавчої бази, системи стандартизації та сертифікації, потенціалу щодо використання сучасних технологій у даній сфері тощо;
  • удосконалення законодавчої бази, розробка стратегії трансформації ринку ЕЕ освітлення в Україні;
  • удосконалення системи стандартизації та сертифікації продукції ЕЕ освітлення;
  • створення та впровадження системи утилізації джерел світла, що містять ртуть;
  • просування енергоефективних технологій освітлення в житловий сектор шляхом здійснення інформаційних кампаній, розробки навчальних програм і посібників для різних цільових аудиторій, проведення освітніх уроків у сереніх та вищих навчальних закладах тощо;
  • проведення семінарів для муніціпалітетів, підтримка громадських організацій, реалізація різних пілотних проектів у сфері освітлення.