Програма розвитку ООН в Україні

Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

  • Українська
  • English

Документи

ПРОЕКТНИЙ ДОКУМЕНТ*

* Для проектів проон, які фінансуються за підтримки ГЕФ, оскільки це включає специфічні вимоги геф

СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РУХУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОМУ ОСВІТЛЕННЮ

ПРОЕКТ ЗАКОНУ “ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ РТУТЬВМІЩУЮЧИМИ ОСВІТЛЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ (ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ ЛАМПАМИ)” 

РЕЗОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РОЗБУДОВА РИНКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ВІД 21 ЛИСТОПАДА 2014 Р.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСШТАБНОЇ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ»

ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ (ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ОСВІТЛЕННІ)

ЛОКАЛЬНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ