Програма розвитку ООН в Україні

Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

 • Українська
 • English

Пілотні проекти

ЗАГАЛЬНІ МІНІМАЛЬНІ УМОВИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВІДБОРУ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ

Відбір та затвердження пілотних  проектів до виконання здійснюється експертним комітетом Проекту відповідно до встановлених правил і процедур ПРООН.

Задля участі у будь-якому пілотному проекті потенційний претендент має відповідати загальним мінімальним вимогам, які включають, але не обмежуються наступним:

 • Будь-який демонстраційний пілотний проект здійснюється із  використанням новітніх енергоефективних технологій з освітлення в містах/населених пунктах України, із залученням органів місцевого самоврядування.
 • Органи місцевого самоврядування мають внести свій власний вклад приймаючи участь у  співфінансуванні пілотного проекту;
 • Наявність співфінансування з боку інших міжнародних інвесторів розглядається як перевага;
 • Досягнення економії електроенергії (та, відповідно, скорочень викидів парникових газів) в результаті реалізації та подальшій експлуатації об’єктів/ділянок/районів у межах яких були здійснені пілотні проекти;
 • В результаті виконання пілотного проекту має бути досягнуто суттєвого соціального та економічного ефекту;
 • Місцеві  органи  самоврядування мають забезпечити  необхідні  умови  для  подальшої експлуатації та технічного  обслуговування об’єктів/ділянок/районів у межах яких були здійснені пілотні проекти;
 • Високий  рівень  потреби  щодо  вдосконалення  місцевої  інфраструктури освітлення в  різних сферах;
 • Місцеві органи влади беруть зобов’язання підтримувати впровадження пілотних проектів;
 • Результати будь-якого пілотного проекту мають бути помітними і наглядно демонструвати широким верствам населення переваги енергоефективного освітлення та слугувати наочним зразком для подальшого повторення таких проектів з використанням напрацьованих практичних рішень та набутого досвіду.

 

Відбір  перспективних проектів здійснюватиметься  шляхом  розгляду  належним чином заповнених Форм-Заявок від  потенційних претендентів (муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, комерційних/громадських організацій/установ, тощо).

Ураховуючи вищезазначене, заохочуємо усі зацікавлені сторони надсилати належним чином оформлені Заявки (з урахуванням вищезазначених мінімальних вимог) для участі у процесі відбору перспективних пілотних проектів на адресу:dmytro.usenko@undp.org