Програма розвитку ООН в Україні

Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

  • Українська
  • English

Енергоефективність в Україні

Існуюча ситуація

 

Україна продовжує бути однією з найменш енергоефективних країн світу і має один з найвищих рівнів викидів парникових газів на одиницю ВВП серед країн СНД. За оцінками національного кадастру РКООНЗК загальний обсяг викидів парникових газів в Україні в 2007 році становив 436,0 млн. тон еквіваленту CO2 (цей показник у 2006 році становив 436,8 млн. тон). Це на 53% менше встановленого Кіотським протоколом базового рівня для 1990-го року (926,0 млн. тон), проте, з пожвавленням економічної активності починаючи з 2000 року викиди парникових газів почали стабільно зростати в середньому на 6,6 млн. тон на рік. В результаті, на душу населення в Україні припадає 9,45 тон викидів еквіваленту CO2 на рік (для порівняння, річні викиди на одну особу в США складають 19,78 мільйонів тон, в Німеччині – 10,40 млн. тон, а в Росії – 12,00 млн. тон еквіваленту CO2). Відповідно, Україна посідає 19 місце в світі за рівнем викидів парникових газів.

Загалом, Україна є однією з країн Європи з найнижчим рівнем енергоефективності. Український енергетичний сектор відповідає за 69% загальних обсягів викидів парникових газів (299,7 млн. тон), включаючи викиди від виробництва електроенергії, обсяг яких в 2007 році склав 101,7 млн. тон еквіваленту CO2.

Енергоефективне освітлення зазвичай має нижчий рівень пріоритетності в Україні в порівнянні із заходами енергоефективності, що пов’язані з постачанням теплової енергії. Споживання енергії для освітлення не є настільки сезонним в порівнянні з опаленням, а енергоефективність освітлення впливає на виробництво і розподіл електроенергії.

Відповідно, Україна має невикористаний потенціал для розвитку та запровадження нових енергоефективних технологій, включаючи енергоефективне освітлення. Незважаючи на відсутність надійної статистичної інформації, було оцінено, що понад 20% виробленої в Україні електроенергії спрямовується на потреби освітлення. Уряд України підтримує діяльність з підвищення енергоефективності за допомогою певних регуляторних заходів, проте загалом бракує коштів для запровадження широкомасштабних програм підвищення енергоефективності. У відповідності до пріоритетів уряду даний проект стосується проблеми зменшення викидів парникових газів шляхом масштабного переходу до енергоефективного освітлення в житловому і муніципальному секторах України.